The Bridge Hotel

The Bridge Hotel

2 Montagu Rd, Smithton TAS 7330, Australia

Visit The Bridge Hotel in Smithton, Tasmania.

Opening hours

Monday: 11:00 AM - 09:00 PM
Tuesday: 11:00 AM - 09:00 PM
Wednesday: 11:00 AM - 09:00 PM
Thursday: 10:00 AM - 11:00 PM
Friday: 10:00 AM - 11:00 PM
Saturday: 09:30 AM - 11:00 PM
Sunday: 11:00 AM - 09:00 PM

Opening hours

Monday: 11:00 AM - 09:00 PM
Tuesday: 11:00 AM - 09:00 PM
Wednesday: 11:00 AM - 09:00 PM
Thursday: 10:00 AM - 11:00 PM
Friday: 10:00 AM - 11:00 PM
Saturday: 09:30 AM - 11:00 PM
Sunday: 11:00 AM - 09:00 PM

Other venues in Smithton

There is one other venue in Smithton TAS.